KVALITA
 


Od vzniku firmy v roce 1996 kladou všichni pracovníci firmy SILENT-CZECH spol. s r.o. hlavní důraz na potřeby svých zákazníků. Našim prvořadým cílem je spolehlivě plnit přání zákazníků k jejich plné spokojenosti.
V roce 2002 jsme zahájili zavádění systému řízení jakosti ISO 9001:2000. Na konci roku 2003 byla naše společnost certifikovaná společností Loyd´s Register Quality Assurance – LRQA - certifikát ISO 9001.
Souběžně byla vydána tato politika jakosti firmy:

Cílem vedení společnosti je:

  • Zlepšit spokojenost zákazníků a jejich zkušenosti s našimi službami.
  • Zpřístupnit nabízené výrobky všem zákaznickým skupinám k jejich plné spokojenosti a zaměřit se na větší komplexnost dodávek a nabízených služeb.
  • Poskytovat kvalitní služby v oblasti prodeje a služeb a zlepšovat přístup našich pracovníků k zákazníkům.
  • Rozvíjet spolupráci s dodavateli námi dodávaných výrobků.
  • Všestranné zvyšování výkonnosti společnosti.

Dosažení uvedených cílů hodláme zajistit těmito prostředky:

  • Zvýšením podílu dodavatelů na našich závazcích a pomoci jim snáze získat informace o spokojenosti našich a tím i jejich zákazníků.
  • Využitím všech příležitostí ke zlepšování všech prováděných činnostech v případě, že budou zjištěny nedostatky v naší práci a samozřejmě preventivně působit na vznik možných problémů.
  • Zvyšováním odbornosti našich pracovníků a jejich osobní angažovaností při poskytování služeb zákazníkům. Využitím motivačních prostředků a postupným rozšiřováním týmu odborníků, kteří budou ochotni naslouchat požadavkům a potřebám zákazníků.
  • Výstavbou vlastních skladovacích a kancelářských prostor a komplexní úpravou zázemí společnosti.
ETICKÝ KODEX ve formátu PDF
   
 
 

[CNW:Counter]